Dojrzałość szkolna – jaki ma wpływ na funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym?

4.8
(67)

Bardzo dużo rodziców zastanawia się, czy jego dziecko poradzi sobie w szkole. Czy opanuje odpowiednio materiał? Czy będzie miał dobry kontakt z rówieśnikami? Te pytania często spędzają sen z powiek opiekunom. W dzisiejszym świecie obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci, które mają 7 lat. Natomiast 6-latki mogą iść do pierwszej klasy, ale nie muszą. Gdy rodzic jednak chce, aby jego pociecha poszła, jako sześciolatek do szkoły musi odbyć z nim wizytę w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Podczas takiego spotkania wykwalifikowane osoby sprawdzą dojrzałość szkolną dziecka. Jeśli wynik będzie pozytywny, nie ma żadnych przeszkód, aby dziecko podjęło naukę w klasie pierwszej. Ważnym elementem jest to, aby nasza pociecha odnalazła się w życiu szkolnym. Dojrzałość szkolna to stan gotowości, w którym dziecko jest przygotowane do podjęcia nauki szkolnej. Na taką dojrzałość składa się rozwój fizyczny, intelektualny i emocjonalno-społeczny. Te trzy sfery mają swoje podstawowe cechy i umiejętności, które dziecko musi posiadać lub pojąć. Dziecko w prawidłowym rozwoju intelektualnym powinno być samodzielne, mówić otwarcie o własnych potrzebach. Musi być nastawiony na odkrywanie świata oraz swojej osoby. Istotne w tym rozwoju jest to, aby miał prawidłowo rozwiniętą percepcję wzrokową oraz słuchową. Natomiast jeśli chodzi o rozwój fizyczny, to tutaj naszą uwagę powinna skupić odpowiednio rozwinięta motoryka mała i duża. Pamiętajmy, że prawidłowo synchronizowana praca ciała jest konieczna nie tylko w trakcie zajęć wychowania fizycznego, ale również w czasie siedzenia w ławce, gdy dziecko maluje, rysuje czy też wycina. Ostatnią sferą w naszym artykule, którą dojrzałość szkolna bierze pod lupę to jakże istotna sfera emocjonalno – społeczna. Do niej zaliczamy: kontakty oraz nawiązywanie relacji z innymi dziećmi, oraz nauczycielami, umiejętność dostosowania się do zasad, które obowiązują w klasie czy też w szkole oraz radzenia sobie z emocjami.

Jeśli wszystkie aspekty są w normie, to jest wielka szansa, że dziecko poradzi sobie w zdobywaniu i odkrywaniu nowej wiedzy oraz będzie brało czynny udział w społeczności szkolnej. Co zrobić w przypadku, gdy dziecko zachowuje się troszkę inaczej, niż przewiduje norma dojrzałości szkolnej? Gdy zauważymy u swojej pociechy, że często wybucha płaczem lub złością, boi się nowych sytuacji i wyzwań, ma problemy z zadawaniem pytań, czy też potrzebuje bardzo często naszej uwagi lub pomocy w wykonywaniu zwykłych czynności codziennych, to prawdopodobnie są objawy niedojrzałości szkolnej. Jak sobie z tym radzić? Dobrym wyjściem jest konsultacja dziecka ze specjalisty, który wskaże nam, na jakim szczeblu rozwoju jest dziecko, określi stan problemu i wskaże propozycje ćwiczeń, które pomogą dziecku osiągnąć gotowość szkolną.
Dojrzałość szkolna to temat rzeka… Dla wszystkich rodziców poziom rozwoju ich dziecka jest bardzo ważny. Często zadają sobie pytanie, czy zostawić swoją pociechę drugi rok w zerówce, czy jednak posłać do pierwszej klasy. Wszystko zależy właśnie od dojrzałości szkolnej. Trzeba bacznie obserwować dziecko, aby nie popełnić błędu w dokonywaniu wyboru. Jeśli nie jesteśmy pewni, że maluch poradzi sobie w klasie pierwszej, to może warto rozważyć opcję odroczenia.

Na pewno nie warto robić czegoś takiego jak posłać dziecko do klasy pierwszej z argumentacją taką, iż, „twój/twoja najlepszy/a kolega/koleżanka będzie w tej samej klasie”. Pamiętajmy, że każde dziecko jest inne i rozwija się w swoim tempie. A takim podejściem do sprawy możemy tylko zaszkodzić własnemu dziecku, ponieważ gdy koleżanka bądź kolega okaże się lepszy w przyswajaniu wiedzy, w dziecku będzie rodziła się frustracja, co wpłynie na jego zachowanie, samoocenę oraz kontakty rówieśnicze z dziećmi. Niech sentencją na rozważanie tego tematu będzie przysłowie, które mówi: „zanim coś zrobisz, pomyśl dwa razy”.

Zapraszamy do oceny

4.8 / 5. 67

Dodaj komentarz