Jak współpracować z rodzicami?

4.9
(68)

Rodzina jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem dziecka. To w niej poznaje ono zasady, które obowiązują w społeczeństwie. Następnie pomoc w wychowaniu i nauczaniu spada na instytucje oświatowe takie jak: przedszkole lub szkołę. Dlatego istotna jest prawidłowa i odpowiedzialna współpraca między domem a szkołą. Wychowawca klasy powinien starać się jak najlepiej i najszybciej poznać środowisko rodzinne ucznia. Każde dziecko wychowuje się w innej rodzinie, z innymi zasadami, zadaniem nauczyciela jest poznanie i stworzenie takich warunków, które wpłyną pozytywnie na ucznia.

Na samym początku współpracy warto określić cele, zasady i działania, które będą służyły nam w trakcie roku szkolnego. Odpowiednia relacja zależy oczywiście w dużej mierze od nauczyciela.

Wychowawca powinien:
– angażować wszystkich rodziców do zgodnej i efektownej pracy;
– rozważyć wszystkie pomysły i propozycje rodziców;
– nie uprzedzać się do rodziców;
– tworzyć spokojną i sympatyczną relację, która będzie opierała się na wzajemnym szacunku;
– wykonać ruch, który pomoże przełamać pierwsze lody.
Czasem nasza współpraca z rodzicami nie układa się tak jak byśmy sobie, tego życzyli. Powodów, dlaczego się tak dzieje pewnie, jest dużo. Rodzic może np.:
– mieć nieprzyjemne przeżycia ze swojego dzieciństwa;
– traktować nauczyciela jak wroga;
– mieć niechęć do wyrażania własnego zdania.
            Gdy czeka nas wywiadówka lub inna okazja z rodzicami to warto się na takie spotkanie przygotować. Rodzic jest naszym wsparciem, które jest konieczne do prawidłowego rozwoju ucznia. Dlatego warto przyjąć go uściskiem dłoni lub miłym wyrazem twarzy. Ciepła atmosfera jest wyznacznikiem dobrej współpracy. Istotne jest, aby poruszyć nie tylko negatywne informacje, ale również i pozytywne np. pochwała uczniów za świetnie przygotowaną akademie. Wiadomości, które chcemy przekazać opiekunom, powinny być napisane w jasny sposób, po to, aby nie wprowadzać w zakłopotanie rodziców.
            Rodzicom, którym zależy na aktywnym udziale w życiu dziecka, też powinni być w stałym kontakcie z nauczycielami. To w ich kwestii jest, aby rozmawiać z wychowawcą o wszystkich istotnych sprawach dotyczących ucznia. Wywiadówki, dni otwarte, festyny czy też dni szkoły to tylko niektóre sytuacje, które mogą być okazją do takiej rozmowy. Nie mamy tutaj na myśli nagabywania nauczyciela co chwilę z różnymi mniej ważnymi sprawami. Bo nie o to chodzi tutaj. Należy szanować czas i miejsce pracy wychowawcy. Pamiętajmy, że nauczyciele mają również swoje życie prywatne.
            Najważniejszym priorytetem zarówno dla opiekunów, jak i nauczycieli powinien być prawidłowy rozwój dziecka we wszystkich jego sferach. Aby taki był rodzice i wychowawcy muszą połączyć siły. W przyjaznej atmosferze i poczuciu wzajemnej dobroci i autorytetu dziecko dokonuje w sobie przemiany, która wpływa na jego dalsza przyszłość. Gdy widzi, że rodzice odnoszą się z szacunkiem do pracowników szkoły, to ma najlepsze wzorce, aby postępować w ten sam sposób do innych ludzi.

Zapraszamy do oceny

4.9 / 5. 68

Dodaj komentarz