Dzieci i historia

4.9
(55)

W obecnych czasach, kiedy tak szybko się żyje odnoszenie się do przeszłości i historii, skupia się na tym, co wydarzyło się wczoraj. W ten oto sposób teraźniejszość staje się przeszłością.
Przeszłość pozwala nam na zdobywanie różnorodnych doświadczeń. Dziadkowie są odpowiednimi i autentycznymi rozmówcami, którzy są w stanie odnieść wydarzenia historyczne do codziennego życia. Przybliżanie dzieciom historii nie musi być nudne. Nie może skupiać się jedynie do poznania dat i ważnych wydarzeń. Dzieciom trzeba przedstawić historię tak, aby mogły ją zrozumieć.
Z dziećmi przeszłość trzeba poznawać:
a) bawiąc się,
b) śpiewając,
c) wykonując różne przedmioty.


            Szukanie przeszłości oznacza, szukanie starych przedmiotów, archiwizowanie i przechowywanie. Dzieci są małymi zbieraczami i odkrywcami. Lubią poszperać w piwnicy lub na strychu, w skrzyniach i szufladach. Przeglądać stare książki i czasopisma, przeszukiwać szafy ze starymi ubraniami. Wszystkie te czynności rozbudzają w nich ciekawość, gdyż potem zadają pytania: Kto tu jest na fotografii? Do kogo należały te ubrania? Czy mama była kiedyś mała? Jak ona wtedy wyglądała? Kto napisał tę wiadomość? Do czego wykorzystywany był ten przedmiot? Itd. Oprócz ciekawości rozwija się kreatywność i fantazja. Jeżeli chcemy przybliżyć naszym dzieciom historię, musimy zaspakajać ich głód wiedzy. Poprzez przeżywanie przeszłości dzieci uczą się:
– wrażliwości w odniesieniu do przeszłości,
– przypisywać wartość rzeczom,
– rozwijania kompetencji działania w odkrywaniu, zbieraniu, szukaniu i badaniu,
– otwartości na własne spostrzeżenia, zwracając uwagę na różnice w przeszłości,
– porównywać przeszłość z teraźniejszością,
– zdobywać wiedzę o rzemiośle i technice kiedyś i dziś,
– porozumiewać z innymi, rozmawiając o tym, co jest im nieznane.


            Do miejsc i pomocy, które ułatwiają dzieciom poznanie przeszłości, można zaliczyć: strych, piwnicę, pchli targ, targi rolnicze, jarmarki, festyny, skrzynie, szkatułki, muzea krajoznawcze, skanseny, muzea zabawek, muzea lalek, księgi kościelne i archiwa, groby i pomniki, muzea historyczne, muzea techniki, kroniki.
            Natomiast jeśli chodzi o osoby to, możemy wymienić tu: wcześniej wspomnianych dziadków, kustoszy, kolekcjonerów, przewodników, badaczy regionalnej historii, rzemieślników, znawców tradycji, antykwariuszy, historyków sztuki, badaczy drzew genealogicznych.
            Stare zdjęcia, monety, znaczki są bardzo ważne w odkrywaniu przeszłości. Stopniowo dzieci będą przypisywały im znaczenie. Nauczą się szanować tradycję, przeszłość i postęp. Odkryją swoje własne korzenie. Stwierdzą, że mama i tata byli kiedyś mali, tak samo, jak babcia i dziadek, co okaże się dla nich zdumiewające. Warto w dzieciach zaszczepić chęć poznawania historii.

Zapraszamy do oceny

4.9 / 5. 55

Dodaj komentarz