Rola przedszkola w późniejszej edukacji wczesnoszkolnej

4.9
(51)

Dziś chcemy poruszyć temat przedszkola w późniejszej edukacji wczesnoszkolnej. Trzeba pamiętać, że edukacja przedszkolna jest w Polsce pierwszym etapem systemu kształcenia. Już pierwsze lata życia dziecka decydują o jego rozwoju dalszych losach. Znaczna część możliwości intelektualnych człowieka kształtuje się w pierwszych latach życia, a wrodzone predyspozycje intensywnie rozwijają się w wieku przedszkolnym.

Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci, od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, które kończą trzy lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat (z wyjątkiem dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wychowanie przedszkolnego jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.
Głównymi celami wychowania przedszkolnego jest:
– wszechstronny rozwój dzieci;
– przygotowanie do nauki w szkole;
– pomoc pracującym rodzicom w zapewnieniu opieki wychowawczej.
Przedszkole odgrywa bardzo ważną rolę w późniejszej edukacji wczesnoszkolnej. To tu dziecko uczy się współpracy w grupie, nawiązuje relacje z rówieśnikami, zdobywa wiedzę, socjalizuje się. Kilka lat temu same miałyśmy okazje pracować z najmłodszymi. Do dziś wspominamy ten czas z wielkim sentymentem. Praca z grupą przez 3 lata dawała nam możliwość bliższego poznania każdego dziecka, jego mocnych i słabszych stron. Codzienne uśmiechy, przytulasy sprawiały, że dzieci darzyły nas wielkim zaufaniem i czuły się bezpiecznie. Przekazywanie wiedzy poprzez zabawę wyzwalało w nas wiele pomysłowości i kreatywności. Wiadomo nie zawsze było łatwo. Każde dziecko to inny charakter i temperament. W tej pracy ceniłyśmy sobie współpracę z rodzicami. Nie wiem, czy miałyśmy wyjątkowe szczęście, czy trafiłyśmy na fantastycznych rodziców, którzy na zwracaną uwagę na temat zachowania dzieci brali sobie nasze słowa do serca i rozmawiali z nimi, wyciągając konsekwencje. Wiek przedszkolny dzieci to super czas. Dzieci są z natury szczere i ciekawe świata. Właściwe pokierowanie ich rozwojem sprawia, że zaszczepiamy w nich naturalną chęć nauki. Zaczynając pracę w trzylatkach, na początku swoją uwagę trzeba skupić na adaptacji. Niekiedy ten proces nie przebiega pomyślnie, ponieważ dziecko emocjonalnie nie dojrzało do uczęszczania do przedszkola. Inne dzieci potrzebują więcej czasu, aby przystosować się do nowych obowiązków. W wieku przedszkolnym dzieci uczą się przede wszystkim przez naśladownictwo, dlatego nauczyciel staje się ich autorytetem.
Nauczyciele wychowanie przedszkolnego to osoby, które edukują dzieci na pierwszym etapie kształcenia. Zawdzięczamy im późniejsze sukcesy naszych pociech w edukacji wczesnoszkolnej. W sali przedszkolnej tworzą miłą i życzliwą atmosferę, aby każde dziecko czuło się dobrze. Tworzą wychowankom możliwość nawiązania bliskich kontaktów z rówieśnikami oraz pokazują sposoby radzenia sobie z własnymi emocjami. Ich praca nie należy do łatwych, ale z pewnością daje niezwykłą satysfakcję, którą zrozumie tylko ten, kto wykonywał ten zawód.

Zapraszamy do oceny

4.9 / 5. 51

Dodaj komentarz