Skuteczne nauczanie dziecka ortografii w szkole i w domu

4.8
(73)

Ortografia to zbiór zasad poprawnej pisowni, której zrozumienie przez dziecko jest nie lada wyzwaniem. Należy ona do najcięższych tortur, z którymi dziecko musi się zmierzyć już od najmłodszych lat szkolnych. Nieodpowiednie metody nauczania dziecka są często przyczyną problemów z ortografią oraz niechęcią do jej poznawania. Znajomość zasad ortograficznych niestety nie wystarczy, aby dziecko potrafiło poprawnie pisać. Wkuwanie regułek na pamięć nie jest najlepszym sposobem. Istotne jest również odpowiednie zastosowanie ich w pisowni. Jednym z ciekawszych rozwiązań dotyczących nauki zasad ortografii jest założenie zeszytu dziecku, w którym będzie ono zapisywało poznaną zasadę, jak również i przykłady wyrazów. Nauka ortografii nie musi być nudna, można uczyć się jej również na świeżym powietrzu, nazywając konkretne przedmioty i zapisując to wszystko później we wspomnianym zeszycie.
Pewnie większość rodziców i nauczycieli zastanawia się, w jaki sposób nauczyć dziecko poprawnej pisowni. Nie jest to jednak takie proste, jakby się wydawało. Możemy tutaj przytoczyć stwierdzenie „trening czyni mistrza”, które mówi o tym, że największy wysiłek muszą włożyć uczniowie. To ich chęć pisania i motywacja do wytrwałej i ciężkiej pracy jest najważniejsza. W edukacji wczesnoszkolnej jest wiele propozycji ćwiczeń, które pomogą dziecku poznać świat ortografii oraz popracować nad tym, z czym ma jeszcze trudności. Do najbardziej powszechnych należą:
– pisanie ze słuchu,
– pisanie z pamięci,
– przepisywanie,
– pisanie z komentowaniem,
– dyktando twórcze.
            W nauce ortografii najlepiej jest wykorzystywać myślenie polisensoryczne, które dzięki aktywizacji lewej i prawej półkuli mózgowej da lepsze wyniki nauczania. Istotne jest również, aby różnicować ćwiczenia w taki sposób, żeby działały na wszystkie rodzaje pamięci. Wielu specjalistów jest zdania, że ortografii uczymy się poprzez pisanie, bo wykorzystujemy pamięć kinestetyczna, która pozwala nam na szybsze zapamiętywanie nowych rzeczy poprzez ruch i doświadczenie. Nie możemy jednak zapomnieć, że w klasie będą zarówno kinestetycy, jak i wzrokowcy oraz słuchowcy. A zadaniem nauczyciela jest dobór takich metod nauczania, które będą odpowiadać każdemu dziecku w klasie.
Nauka ortografii szczególnie na tym wczesnym szczeblu edukacyjnym będzie o wiele przyjemniejsza i skuteczniejsza, kiedy połączymy ją z zabawą. Czynności zabawowe, które możemy połączyć z nauką przyniosą dziecku motywację do działania oraz wiarę we własne siły. W trakcie zabawy dziecko nie tylko miło spędzi czas, ale przede wszystkim może szybko nauczyć się poprawnej pisowni wyrazów. Polecane przez wielu pedagogów zabawy, które są często wykorzystywane w trakcie zajęć to skojarzenia lub przeciwieństwa. Zabawa w skojarzenia polega na tworzeniu łańcucha słów np. ptak-jaskółka-gniazdo. A druga bazuje na wymyślaniu wyrazów przeciwnych np. zdrowie-choroba. Dziecko uczy się nie tylko poprawnej pisowni, ale również wyrazów przeciwstawnych, czyli antonimów. Można przy nauce ortografii wspomagać się również książkami oraz słownikami ortograficznymi i języka polskiego. Ważne jest, aby były one kolorowe, interesujące i posiadały dużo obrazków, które przyciągną wzrok oraz zainteresowanie dziecka. Naukę ortografii można uatrakcyjnić wykonując z dzieckiem karty pracy, które są też dobrym sposobem, aby dziecko nie popełniało błędów w pisowni. Istotne jest to, aby nauka była traktowana przez niego jako  przyjemność, ponieważ to zmotywuje do dalszej pracy. Pomocą w nauce poprawnej pisowni będą też różne wierszyki oraz rymowanki, ponieważ takie ćwiczenia łatwo wpadają w ucho dziecku, które szybko je zapamiętuje, co sprzyja późniejszym zastosowaniem tego w pisowni.
Niektórzy są zdania, iż nieznajomość zasad ortograficznych może powoduje wykluczenie z grona intelektualnej grupy. Dlatego warto uczyć się jej od najmłodszych lat, aby później nie żałować. Skuteczne uczenie dziecka ortografii w szkole, czy też w domu da mu możliwość własnej akceptacji siebie oraz wszechstronnego rozwoju co później przełoży się na plany w przyszłości.

Zapraszamy do oceny

4.8 / 5. 73

Dodaj komentarz