Zajęcia plastyczno-techniczne

4.8
(66)

Każdy z nas zastanawia się, co rozwija w dzieciach aktywność plastyczna i dlaczego jest tak ważna. W tym artykule znajdziecie odpowiedzi, na nurtujące was pytania.
Jedną z głównych form wychowania estetycznego oprócz muzyki i literatury dziecięcej jest działalność plastyczna dzieci. Przez nią wyrażają one swoje wyobrażenia o otaczającym je świecie.
Nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej oraz rodzice wiedzą, że aktywność plastyczna dzieci ma istotny wpływ na wszechstronny i harmonijny rozwój dzieci.
Potrzeba rysowania, malowania, wyrażania swojej tożsamości poprzez sztukę jest zakorzeniona głęboko w naszej naturze.
Wszelakie zajęcia plastyczne, techniczne, modelarskie, rzemieślnicze pozwalają dzieciom na:
– rozwijanie zdolności manualne,
– doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
– świadome i kontrolowane zarządzanie ruchami własnego ciała,
– stymulowanie i rozwijanie wrażliwości wzrokowej, dotykowej i słuchowej,
– kształcenie umiejętności posługiwania się przedmiotami i narzędziami,
– rozwijanie zmysłu dotyku,
– doskonalenie umiejętności porozumiewania się z innymi,
– naukę współpracy i pracy zespołowej,
– pogłębianie wiedzy o zjawiskach, ludziach i rzeczach,
– poznanie kształtów, kolorów, zapachów,
– budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej,
– rozwijanie umiejętności skupienia uwagi,
– odreagowania napięć czy złych emocji,
– podejmowanie inicjatywy,
– rozwijanie wrażliwości i spostrzegawczości,
– wytrwałość w pracy
– kształtują wiarę we własne siły,
– wyrabianie wrażliwości estetycznej zmysłów.
Jak wykazano wyżej rozwój dzieci, odbywa się w sferze poznawczej, emocjonalno-motywacyjnej, działaniowej. Aktywność plastyczna łączy w sobie zabawę, naukę i pracę. Wiele metod i form prac plastycznych sprawia, że możemy dowolnie dostosowywać zajęcia względem rozwoju i możliwości dzieci, a także dzielić je względem nastających po sobie pór roku. Twórczość plastyczna daje możliwość samodzielnego badania, poszukiwania i odkrywania otaczającego nas świata.
Aby móc właściwie rozwijać zainteresowania i zamiłowania plastyczne należy dzieci wyposażyć w podstawowe umiejętności plastyczne takie jak:
rysowanie: kredkami, ołówkiem, flamastrami, kredą, pastelami (suchymi i olejowymi), patykiem, węglem,
malowanie pędzlami lub kawałkiem gąbki przy użyciu farb akwarelowych, lub plakatowych,
lepienie: plasteliną, modeliną, gliną lub różnymi innymi masami plastycznymi (często wytwarzanymi w domu),
stemplowanie na przeróżnych fakturach: papierze, materiale, szkle,
wycinanie nożyczkami,
wydzieranie z papieru,
tworzenie z odpadów ekologicznych.
Wymienione wyżej techniki odgrywają bardzo ważną rolę w odkrywaniu i rozwijaniu indywidualnych uzdolnień artystycznych dzieci.
Działania plastyczne powinny być tak organizowane, aby były ciekawe, pobudzały dzieci do myślenia, poszukiwania, a przede wszystkim do działania. Ich realizacja umożliwiać powinna każdemu dziecku poszerzanie i pogłębianie wiadomości zgodnie z indywidualnymi możliwościami, przy wykorzystaniu różnorodnych środków, form i metod pracy.
Zadania nauczycieli i rodziców, w celu rozwijania zainteresowań zajęciami plastyczno-technicznymi:
– organizowanie miejsca pracy do działań plastycznych,
– motywowanie i inspirowanie dzieci do pracy twórczej,
– zaspakajanie potrzeby bezpieczeństwa i swobody
– tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających samodzielne myślenie i rozwiązywanie zadań.

Zapraszamy do oceny

4.8 / 5. 66

Dodaj komentarz