Czy oceny szkolne są najważniejsze?

0
(0)

W polskim systemie oświaty obowiązuje skala opisowa, stopniowa oraz procentowa, która zależna jest rodzaju szkoły. W dzisiejszym artykule skupimy się na ocenach zdobywanych przez uczniów w szkole podstawowej. W edukacji wczesnoszkolnej, czyli w klasach I-III obliguje ocena opisowa a w klasach IV-VIII oceny stopniowe od 1 do 6.
Nikt nie lubi być ocenianym, ale niestety dzieci w szkole są oceniani na każdym kroku. Zaczynając od takich przedmiotów jak matematyka, a kończąc na plastyce. Ciągle słyszą tylko o ocenach, notach, kwalifikacji. Według tradycyjności ocena szkolna wiąże się z określonym poziomem wiedzy, który uczeń prezentuje w danej chwili. Ocena tak naprawdę nie znaczy dużo, mówi nam, nauczycielom, uczniom oraz rodzicom tylko tyle, że w danym momencie, w tym dniu, w tym tekście dziecko otrzymało taką notę.
Kluczowym pytaniem, które stawiamy sobie w tym tekście i nie tylko sobie jest to, czy oceny szkolne motywują, czy wręcz odwrotnie obniżają motywację? W gruncie rzeczy system, który obowiązuje w naszym kraju, trochę gubi ogólne założenie zdobywania wiedzy. Zdobywanie wiedzy powinno opierać się na zadawaniu pytań, doświadczaniu, poszukiwaniu odpowiedzi na nie oraz szukaniu potrzeb, które są dla człowieka istotne. A tak naprawdę często uczniom zdobywanie wiedzy, kojarzy się przede wszystkim z egzaminami, sprawdzianami, kartkówkami oraz tym, aby zastosować zasadę 3xz: zakuć, zdać, zapomnieć. Uczniowie, wychodząc ze szkoły, powinni czuć w sobie niedosyt w zdobywaniu tej wiedzy, powinni czuć, że chcą tę wiedzę poszerzać, skłaniać się ku temu, aby mieć przede wszystkim chęć do podejmowania kolejnego kroku w kształceniu się, przygotowywać się do dorosłego życia. Oceny to tylko narzędzie, które służy systemowi edukacji, a nie ludziom.
Musimy pamiętać, o tym, że oceny powinny być jedynie drogowskazem, oznaką, wytyczną, a nie celem samym w sobie. Uczeń, otrzymując oceny, powinien mieć świadomość tego, nad czym musi popracować i co udoskonalić. Nie może być tak, że czas, w którym dziecko czeka na stopień, będzie wypełniony stresem, zdenerwowaniem. Jednocześnie musimy myśleć o złotym środku, który czasem trudno dostrzec. Zdobywanie ciągle niskich ocen, nie wpływa dobrze na dziecko, ale zdobywanie zawsze wysokich ocen również nie jest dobrym rozwiązaniem. Silne motywowanie samym stopniem może wzbudzić w uczniu chęć wykazania się za wszelką cenę, chęć decydowania o ściąganiu, a nawet podejmowania prób rywalizacji z rówieśnikami. Zachowanie zdrowego rozsądku w związku ze zdobywaniem ocen jest bardzo istotne w rozwoju dziecka. Wymaga tego od nas zarówno nauczycieli, jak i rodziców.
Kończąc już moją wypowiedź pisemną, nasuwa mi się takie pytanie, na które warto sobie odpowiedzieć. Pytanie brzmi: „Co zdaniem uczniów jest najważniejszego w szkole?” Przenieście się do swoich lat dziecięcych i zastanówcie się, co takiego dla Was było cenne w murach szkolnych. Jestem bardzo ciekawa waszych odpowiedzi, czy rzeczywiście oceny były na pierwszym miejscu. 😊

Zapraszamy do oceny

0 / 5. 0

Dodaj komentarz