Dlaczego dzieci nie chcą się uczyć?

Coraz częściej możemy zauważyć, że dzieci są zniechęcone do nauki, znudzone i zmęczone. Na pytanie: „Czy lubią się uczyć?”, odpowiadają wprost, że nie. Z czego to wynika? Od tego czasu, kiedy my chodziłyśmy do szkoły podstawowej, zmieniło się dosłownie wszystko. Przede wszystkim system kształcenia, programy nauczania, nastąpił duży skok rozwoju cywilizacji (internet, komputery, telefony). Dzieci wychowywane są, w taki sposób, aby były w minimalnym stopniu samodzielne, na każdym kroku są wyręczane. Może zabrzmi to źle, ale dzieci nie chcą się uczyć ponieważ zbyt dużo czasu spędzają w „wirtualnym świecie”.
Dorośli wywierają presję na dzieciach. Ciągle przypominają, upominają, czy praca domowa jest odrobiona, czy dziecko nauczyło się materiału na kolejną lekcję. Stosują tu czasem system nagród czy kar. Dziecko nie ma poczucia, że uczy się dla siebie. Dziecko nie chce poddać się krytyce i naganie, więc podporządkowuje się oczekiwaniom dorosłych. Z czasem jednak uczenie będzie traciło dla niego wartość i stanie się nieprzyjemnym elementem dnia codziennego. Zniechęcone dziecko może mieć trudności z:
– zapamiętaniem nowych treści;
– motywacją;
– koncentracją uwagi;
– emocjami;
– snem;
– odżywianiem;
– zdrowiem.
Aby dziecko chętnie uczyło się, musi mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa. Dobra relacja z osobami dorosłymi. Miła, przyjazna atmosfera, zrozumienie sprawia, że dzieci czują się dobrze. Są aktywne, chcą zdobywać nowe umiejętności. Dziecko obdarzone zaufaniem i należytym szacunkiem, będzie chciało współpracować z osobami dorosłymi.
„Nie samą nauką żyje człowiek”. Każdy z nas potrzebuje odpoczynku, relaksu. Dzieci, które się uczą także. Warto co jakiś, czas zrobić sobie krótką przerwę od książek i przyswajania wiedzy. Odpowiednia ilość snu i relaksu sprawi, że dzieci nie będą miały problemu z przetwarzaniem informacji, zapamiętywaniem, koncentracją. Współczesny świat jest przebodźcowany i tak łatwo zatracić w nim poczucie czasu, spędzając na przykład dużo godziny przed monitorem komputera.
Świetnym sposobem na odreagowanie i zminimalizowanie stresu jest codzienna aktywność fizyczna. Nie możemy dopuścić do sytuacji, kiedy dziecko większość dnia spędza w czterech ścianach. Kontakt z naturą, niesterowane zabawy ruchowe sprawiają, że dzieci zwiększają wydajność ich pamięci i poprawiają koncentrację.
Dzieci uczą się sukcesywniej, jeśli mają możliwość popełniania błędów i wyciągania z nich wniosków. Karanie za popełnienie błędu jest bezsensem i skuteczne demotywuje dziecko do szukania innych lepszych rozwiązań.
Dzieci najchętniej uczą się tego, co je interesuje. Uwielbiają eksperymentować, analizować, wyciągać wnioski. Lubią naukę przez działanie i zabawę. Przekazywanie suchych faktów sprawia, że dzieci są znudzone i niezaciekawione.
To czy dziecko będzie chętnie się uczyć, zależy tylko od nas osób dorosłych. Atmosfera i warunki do nauki zarówno w szkole, jak i w domu powinny być odpowiednie. Musimy non stop, śledzić nowinki, aby w ciekawy i nietuzinkowy sposób przekazywać dzieciom posiadaną wiedzę. Poza tym trzeba pozwolić im być samodzielnymi w zdobywaniu wiedzy i w życiu codziennym.

Dodaj komentarz