Dlaczego warto bawić się z dziećmi?

4.9
(65)

Dlaczego warto bawić się z dziećmi? Zabawa jest jedną z podstawowych aktywności dzieci przez którą poznają otaczający świat. Na początku inicjatorem dziecięcych zabaw są rodzice, którzy zapewniają bezpieczeństwo i zaspokajają najważniejsze potrzeby swoich pociech, potem ten obowiązek spada na nauczycieli przedszkoli, a w dalszej edukacji na wychowawców klas i nauczycieli świetlic. Możemy wyróżnić różne rodzaje zabaw:
– tematyczne – wdrażają do życia w społeczeństwie, poprzez naśladowanie czynności dnia codziennego;
– manualne – rozwijają i ćwiczą motorykę małą i dużą, co sprawia, że dzieci przeżywają nowe doznania dotykowe;
– konstrukcyjne – pobudzają one wyobraźnię oraz kreatywność najmłodszych. Pozwalają na własną inwencję twórczą, gdyż przeważnie opierają się na wytworzeniu czegoś nowego;
– ruchowe – ćwiczą koordynację ruchową, wzmacniają mięśnie całego ciała oraz budują odporność organizmu;
– manipulacyjne, które uczą panowania nad własnym ciałem. W życiu dzieci pojawiają się jako pierwsze.
Każda zabawa musi być dostosowana do wieku, potrzeb i możliwości fizycznych dziecka. Musimy pamiętać o tym, że ma odzwierciedlać jego zainteresowania, a nie osoby dorosłej. Zabawie przypisuje się szereg zalet, między innymi to, że:
– dzieci lepiej poznają samego siebie,
– uczą się rozwiązywania problemów i pokonywania trudności,
– rozwijają uczucie przyjaźni,
– korzystnie wpływają na rozwój umysłowy, emocjonalny, społeczny i ruchowy,
– pomagają wyrazić emocje (złość, gniew),
– rozwijają wyobraźnię i fantazję,
– w wieku przedszkolnym jest główną metodą nauczania i uczenia się,
– rozwijają zdolności twórcze,
– uczą się cierpliwości,
– ćwiczy pamięć
– rozwija orientację przestrzenną.


Wyżej wymienione punkty, to tylko niektóre zalety zabaw podejmowanych przez dzieci. Mądre i kreatywne formy aktywności proponowane dzieciom wdrażają ich do życia w społeczeństwie. Zabawa pozwala na rozładowanie negatywnych emocji (gniew, złość, rozżalenie, frustracja). W miarę możliwości powinna być przeprowadzona do końca – nie można zbyt gwałtownie przerwać trwającej aktywności. Zabawa uczy także koncentracji uwagi, co w późniejszym procesie edukacyjnym odgrywa niesamowicie istotną rolę jaką jest siedzenie w szkolnej ławce.
Dziecko bawiące się kształtuje swoje cenne cechy charakteru między innymi:
– wytrwałość
– cierpliwość
– odporność na krytykę
– nastawienie na pokonywanie trudności.
Zabawa uczy dzieci, że trzeba przestrzegać ustalonych reguł i zasad. Niedostosowanie się do danych warunków zabawy może skutkować wykluczeniem z niej przez rówieśników. Takie działanie sprawia, że uczestnicy zabaw uczą się jak grać fair – play, nie tylko podczas spędzania wolnego czasu, ale także co najważniejsze w życiu.
W dzisiejszym świecie poświęcenie czasu własnemu dziecku uważamy za priorytet, który pozwala na zbudowanie niezwykłej więzi pomiędzy dzieckiem a dorosłym, co z pewnością zaprocentuje w przyszłości. Każdy z nas chyba marzy o tym, aby być najlepszym przyjacielem swojego dziecka, a czas spędzony z nim jest na pewno doskonałą bazą do tego, aby dziecko nabrało do nas zaufania i zwierzało nam się z każdego zmartwienia.
Proces wychowawczy jest niezwykle trudny i należy podejść do niego dojrzale i świadomie. Zabawa stanowi naturalny proces rozwoju, a zadaniem dorosłego jest dołożenie wszelkich starań, aby warunki zabawy zostały spełnione. Trzeba pamiętać o tym, że od najmłodszych lat dzieci dążą do tego, aby bawili się z nimi dorośli, a przede wszystkim rodzice.

Zapraszamy do oceny

4.9 / 5. 65