Dyskryminacja w szkole

Dyskryminacja w szkole. Dzisiejszy temat artykuły jest bardzo ważny i wydaje nam się, że niestety coraz bardziej aktualny. Otóż poruszymy temat przemocy i dyskryminacji w szkole. Dyskryminacja w szkole wiąże się z nierównym i niesprawiedliwym traktowaniem innych osób. Szkoła dla wszystkich uczniów i uczennic powinna być przede wszystkim miejscem bezpiecznym i przyjaznym, lecz niestety nie zawsze tak jest. Często dochodzi właśnie do dyskryminacji osób, które w jakimś stopniu wyróżniają się od innych. Dyskryminacja nie bierze się z dnia na dzień, jest to proces, w którym zachodzą zmiany coraz bardziej niekorzystne i widoczne dla osób, które są dyskryminowane. Do najczęściej dyskryminowanych osób, możemy zaliczyć uczniów, którzy pochodzą z rodzin o niskich dochodach finansowych. Do etapów dyskryminacji można zaliczyć:
1. Stereotypy – uogólnione przekonanie o grupie np. blondynki są uważane za mniej inteligentne niż brunetki, często możemy usłyszeć żarty na ich temat.
2. Uprzedzenia – biorą się ze stereotypów i są zwykle fałszywym spojrzeniem na coś lub na kogoś.
3. Dyskryminacja – jest jakby procesem końcowym tego łańcucha, które wiąże się z niewłaściwym zachowaniem wobec osób wcześniej ocenianych.
Możemy wyróżnić kilka rodzajów dyskryminacji np.:
– rasizm to dyskryminacja ze względu na inny kolor skóry;
– homofobia to dyskryminacja osób na tle orientacji seksualnej;
– ageizm to dyskryminacja ze względu na wiek;
– seksizm to dyskryminacja ze względu na płeć.


To tylko kilka rodzajów dyskryminacji, które mogą pojawić się w szkołach, dlatego ważne jest aby im przeciwdziałać. A dlaczego to takie istotne? Przede wszystkim niesie to za sobą poważne skutki. Osoby, które doświadczają dyskryminacji mogą borykać się z jej skutkami przez całe życie. Takie osoby często muszą korzystać z terapii u psychologa, mają zaniżoną samoocenę oraz poczucie własnej wartości. Mało tego, to wszystko może doprowadzić takie osoby do stanu depresji bądź samobójstwa. Musimy jeszcze spojrzeć na człowieka, który dyskryminuje i używa przemocy psychicznej i fizycznej w stosunku do drugiej osoby. W takiej osobie również coś się dzieje w środku. Prawdopodobnie przemoc z jego strony bieżę się z tego, że nie może sobie poradzić w jakiejś sprawie, też woła w ten sposób o pomoc. Stosując przemoc, chcą mieć taką kontrolę nad światem. Niestety, dyskryminacja i przemoc to takie zjawiska, które nie zakończą się same. Aby zmniejszyć ich poziom, należy edukować dzieci i młodzież. Nauczyciel też musi brać w tym czynny udział. Reagować na niewłaściwe zachowania powinni wszyscy, nie tylko niewielka grupa. I tego należy uczyć uczniów, już od najmłodszych lat.
Dyskryminacja wiąże się z wykluczeniem takich osób, które przez to czują się odrzucone i źle traktowane. Dlatego bardzo istotnym elementem pracy szkoły jest kształtowanie współpracy, tolerancji i równości. Szkolenie kadry pedagogicznej to pierwszy krok ku wykluczeniu dyskryminacji, następnym krokiem może być szkolenie uczniów, którzy w trakcie takiego szkolenia mogą poznać rodzaje i sposoby przeciwdziałania dyskryminacji. Kolejnym sposobem mogą być zajęcia cykliczne bądź godziny wychowawcze, w których będzie uczestniczył szkolny psycholog.

Dodaj komentarz