Dziecko z alkoholowym zespołem płodowym (FAS) w szkole

Dziecko z alkoholowym zespołem płodowym (FAS) w szkole. Pracując wiele lat z dziećmi, spotyka się różne przypadki. W tym roku pojawiło się dziecko z alkoholowym zespołem płodowym. Już na pierwszy rzut oka widać, że z dzieckiem jest „coś nie tak”. Pisząc wprost, przejawia ono objawy fizyczne i psychiczne będące skutkiem picia alkoholu w ciąży. Zastanawiamy się tylko, jak można zrobić taką krzywdę własnemu dziecku… Dziecko jest cudem! Czymś najlepszym, co może nas spotkać w życiu. Jakim człowiekiem trzeba być, aby zrobić taką krzywdę własnemu dziecku.
Nie jesteśmy żadnymi ekspertkami, jeśli chodzi o dzieci z dysfunkcjami. Chcemy po prostu przekazać Wam, jak wygląda praca z takim dzieckiem np. w świetlicy. Dziecko posiada zaburzenia motoryki małej i dużej. Nie lubi rysować. Często obraża się bez powodu. Jest drażliwe i nerwowe. Łatwo rozprasza swoją uwagę, nie potrafi skupić jej na dłuższą chwilę. Dziecko to wymaga od nas więcej nadzoru i granic bezpieczeństwa niż zdrowi rówieśnicy. Często odmawia współpracy. Jest o wiele drobniejsze niż dzieci w jego wieku. Ma niedowagę. Jego dieta powinna być zbilansowana i przestrzegana.
Nauka w pierwszej klasie szkoły podstawowej przysparza mu dodatkowe problemy. Trudno dostosować się nowej grupy i nawiązać pozytywne relacje z innymi dziećmi. Zazwyczaj bawi się sam. Staramy się angażować go do zabawy z rówieśnikami, zachęcamy do interakcji z nimi.
Dziecku z FAS trzeba stawiać granice. Jak to zrobić zaraz Wam podpowiemy.
1. Komunikaty należy przekazywać prostym językiem.
2. Używać tych samych słów i określeń.
3. Używać obrazków.
4. Być konkretnym.
5. Powtarzać tak często, jak to jest potrzebne.
6. Mówić wolno.
7. Unikać słów o podwójnym znaczeniu.
U dziecka z alkoholowym zespołem płodowym należy wzmacniać poczucie własnej wartości. Zazwyczaj nie wierzy ono w swoje możliwości. Z własnego doświadczenia wiemy, że system nagród działa lepiej niż system kar.
Dzieci z FAS mogą naśladować zachowanie, którego doświadczyły. Nigdy wobec żadnego dziecka nie można stosować kar cielesnych. Przemoc zarówno fizyczna, jak i psychiczna nie jest rozwiązaniem żadnego problemu. Należy unikać jej również na ekranie komputera i telewizora.
Zastanawiamy się, co czuje matka, która wybierając alkohol w ciąży, naraziła swoje dziecko na szereg niepowodzeń. Szkoła współpracuje z rodzicami dziecka, ale ta współpraca jest skutecznie utrudniana z ich strony. Dziecko jest objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną, zajęciami rewalidacyjnymi, wyrównawczymi.
Decydując się na dziecko, dokładajmy wszelkich starań, aby urodziło się zdrowe i silne. Nie narażajmy go na dysfunkcje spowodowane piciem alkoholu w ciąży. Po urodzeniu się dziecka musimy mieć świadomość, że wyrządziliśmy mu wielką krzywdę.

Dodaj komentarz