Edukacja patriotyczna w szkole

4.9
(56)

Edukacja patriotyczna w szkole. Zbliżający się 11 listopada zainspirował nas do napisania artykuły dotyczącego edukacji patriotycznej w szkole. W obecnych czasach część młodych Polaków migruje, nie ma więzi uczuciowych z krajem, w którym mieszka, ma znikomą wiedzę na temat jego tradycji i kultury. Rozwój cywilizacji spowodował, że zapomniano o takich pojęciach, jak ojczyzna i patriota.
            Wychowanie dzieci w duchu patriotyzmu to proces długofalowy i powinien zacząć się od najmłodszych lat. Dziecko wtedy posiada dużą wrażliwość emocjonalną i jest zaciekawienie światem, co korzystnie sprzyja kształtowaniu obrazu Ojczyzny. Musimy pamiętać, że edukacja patriotyczna rozpoczyna się już od progu rodzinnego domu, przedszkola, szkoły. W wychowaniu patriotycznym dzieci chodzi przede wszystkim o:
– kształtowanie postaw emocjonalnego związania z krajem, w którym żyjemy;
– przywiązanie do kraju ojczystego i ludzi w nim żyjących;
– rozwijanie wrażliwości na sprawy i zmiany dokonujące się w Polsce;
– rozwijanie pozytywnych zachowań społecznych.
            Zaczynając edukację patriotyczną, na początku swoją uwagę powinniśmy skupić na otoczeniu najbliższemu dziecku, mamy tu na myśli rodzinę. Dziecko powinno znać historię swojej rodziny(znajomość imion i miejsc zamieszkania). Następnie powinno pogłębić swoją wiedzę o regionie, w którym żyje. Poznać najważniejsze zabytki własnej miejscowości, miejsca pamięci narodowej i bohaterów narodowych. Odwiedzać muzea, skanseny, wszelkie inne dziedzictwa kulturowe związane z regionem.
Podczas zajęć rozwijających patriotyzm należy wykorzystywać piosenki i pieśni o tematyce patriotycznej do słuchania i śpiewania. Dzieci chętnie poznają i uczą się tańców narodowych i ludowych.
            Świetną pomocą dydaktyczną związaną z edukacją patriotyczną są książki, w których znajdują się legendy, baśnie, opowieści związane z przeszłością. Stanowią one doskonały punkt wyjścia do pogadanek, rozmów, a także ekspresji plastycznej.
Młody patriota wie, jakie są symbole narodowe Polski. Bez wahania umie wymienić je wszystkie.
– hymn państwowy (Mazurek Dąbrowskiego);
– godło (wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy);
– flaga (barwy Rzeczpospolitej Polskiej to biały i czerwony).
Zasady zachowania się podczas wykonania lub odtwarzania hymnu narodowego:
– zachowanie powagi i spokoju;
– stanie w postawie wyrażającej szacunek – „na baczność”.
            Edukacja patriotyczną jest bardzo ważnym elementem nauki dzieci. Poznanie tradycji i kultury kraju, w którym się żyje stanowi zadanie nie tylko dla szkoły, ale także i rodziców. Nasi przodkowie byli tak wychowani w duchu patriotyzmu, że za Ojczyznę oddaliby życie. Każdy Polak powinien być przywiązany do kraju, w którym mieszka lub, z którego się wywodzi. Wychowanie patriotyczne pozwala na poznanie historii regionu i kraju. Daje możliwość bycia dumnym, z tego, że jesteśmy Polakami.

Zapraszamy do oceny

4.9 / 5. 56

Dodaj komentarz