Innowacja w szkole

Innowacja w szkole. Dzisiejsza szkoła i oświata wymaga zmian, innowacji oraz działań, które w ciekawy sposób poszerzą horyzonty najmłodszych, jak i młodzieży. Teraz przyjrzymy się nieco dokładniej innowacji. Innowacja kojarzy nam się nowoczesnością, nowością, z czymś innym, z czym nie mieliśmy jeszcze do czynienia. Innowacje możemy podzielić na trzy rodzaje:
– organizacyjne;
– metodyczna;
– programowa.
            Polska szkoła właśnie potrzebuje takich nauczycieli, mentorów, partnerów, którzy będą stać obok ucznia, pokazywać propozycje, zachęcać do prawidłowego rozwoju, ale nie decydować za dziecko. Mentor, który wprowadza coś nowego, musi dostrzegać zmiany zachodzące w dzisiejszym świecie i musi być nastawiony na potrzebę modyfikacji procesu kształcenia.
Ostatnio będąc na szkoleniu, poruszano temat innowacji. Usłyszałam ciekawe zdanie, które daje do myślenia. Należy zapamiętać, że każda innowacja jest zmianą, ale nie każda zmiana jest innowacją. Chcąc wprowadzić innowacje w szkole czy w przedszkolu należy podejść do tego bardzo skrupulatnie i poważnie. Wprowadzenie innowacji pedagogicznej ma na celu poprawę jakości pracy szkoły. A czy tylko uczeń bierze udział w innowacji? Oczywiście, że nie. W innowację angażuje się cała szkoła: uczniowie, nauczyciele, dyrekcja. Oczywiście, potrzebne są również środki finansowe, które możemy pozyskać z różnych źródeł. Chciałabym tutaj zaznaczyć rolę mentora, czyli nauczyciela, który wprowadza innowację. To dzięki jego wysiłkowi, zaangażowaniu, chęci możemy mówić o połowie sukcesu w prowadzeniu innowacji. To właśnie on musi wykazać się najlepszymi i najmocniejszymi stronami swojego charakteru. Po to, aby w całej siły zachęcić uczestników do swojego pomysłu innowacji. Mentor musi też wykazać się wiedzą na temat zainteresowań uczniów. Wiadomą rzeczą jest to, że jeśli interesuje coś ucznia, to będzie szukał ciekawych zajęć, aby poszerzyć wiedzę z tematyki, która jest mu bliska.
            W polskim systemie oświaty nauczyciele mają obawy, aby wprowadzać nowatorskie rozwiązania, gdyż są przerażeni ilością dokumentów do wypełnienia oraz ogólnej biurokracji. Gdy jednak nauczyciel bądź zespół szkolny zdecyduje się na zorganizowanie innowacji, to najlepszym pomysłem jest stworzenie i wypełnienie karty informacyjnej, w której zawarte są najważniejsze informacje dotyczące nowatorskiego działania. Opisujemy w niej między innymi: cele, zadania, możliwości i czas trwania innowacji, więc mamy wszystko pod ręką. Od 2017 r. nie ma już obowiązku, że szkoła musi zgłosić do kuratorium chęć przeprowadzenia innowacji na swoim terenie.
Skuteczna innowacja powinna zacząć się od niewielkich zmian, które później przeistoczą się w wyraźną poprawę jakości szkoły, czyli możemy powiedzieć, że robimy coś od szczegółu do ogółu. Pamiętajmy, że każda innowacja powinna łączyć się z ewaluacją. Kiedy porównamy wyniki ewaluacji, wtedy możemy stwierdzić, czy są potrzebne jeszcze jakieś zmiany w innowacji. Jeśli innowacja przyniesie zamierzony skutek to nauczyciel, który wpadł na pomysł wprowadzenia takiej zmiany, może być z siebie dumny. 🙂

Dodaj komentarz