Pozytywne i negatywne aspekty wpływu mass mediów na dzieci

4.9
(71)

Pozytywne i negatywne aspekty wpływu mass mediów na dzieci. Mass media mają negatywny jak i pozytywny wpływ na rozwój dzieci. Na początku swoją uwagę skupimy na pozytywnym wpływie. Dzięki telewizji dzieci często zaskakują nauczycieli i rodziców zasobem swojej wiedzy, kojarzeniem i znajomością różnych faktów, a także zasobem słownictwa. Aby telewizja miała pozytywny wpływ należy przestrzegać czasu poświęconego na nią, ale także trzeba skupić uwagę na wiek dzieci i treść oglądanych programów. W ciągu dnia dzieci czteroletnie powinni oglądać nie więcej niż 30 minut, a dzieci w młodszym wieku szkolnym powinny zadowolić się około godzinnym seansem.

Dziecko musi programy przeznaczone dla niego ( dostosowane do jego wieku).

Do takich programów możemy zaliczyć:

– bajki ( dobranocki)

– programy przyrodnicze

– seriale dla dzieci

– programy historyczne

– programy geograficzne

Rodzice powinni być świadomi, tego co oglądają ich pociechy. Telewizja stanowi wspaniałą podstawę do stworzenia ciekawych sytuacji wychowawczych. Na rodzicach spoczywa obowiązek wytłumaczenia dziecku, jak racjonalnie ma korzystać z telewizji, jak powinien selekcjonować programi i wybierać tylko te o walorach edukacyjnych.

Możemy wyróżnić następujące pozytywne aspekty oddziaływania telewizji na dziecko:-

– wzbogacenie wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin

– rozbudzenie zainteresowań

– kształcenie postaw społecznych.

Niestety oprócz pozytywnych aspektów mass media oddziaływują negatywnie na sferę emocjonalną dzieci jako widzów:

–  zakłócają organizację życia

– wprowadzają dezorganizację informacyjną

– przeciążają układ nerwowy

– odbijają się negatywnie na zdowiu fizycznym i psychiczny.

Oglądanie programów telewizyjnych zmniejsza czas na inne, często ciekawsze zajęcia. Mamy tu na myśli między innymi zabawę, czy czynny wypoczynek na świeżym powietrzu. Zbyt duża ilość czasu poświęcanego na oglądanie telewizji zaburza kontakty dzieci z rodzicami, ogranicza ich rozmowy ze sobą. Dzieci przesiadując całymi dniami przed telewizorem zaniedbują kontakty z rówieśnikami, nie mają czasu na zabawę z nimi. Zbyt długi pobyt przed ekranem telewizora jest przyczyną problemów z narządem wzroku, jakim jest oko. Bowiem dzieci nie zachowują odpowiedniej odległości od ekranu – conajmniej 2,5 metra.Brak czasu na zabawy i gry na świeżym powietrzu sprzyjają powstaniu wad postaw ciała, nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym.

Coraz częściej w programach telewizyjnych pojawia się agresja. Dzieci oglądając telewizję narażone są na jej oddziaływanie. Obrazy z aktami przemocy silnie oddziaływują na psychikę małego widza, który nie potrafi jeszcze racjonalnie oddzielić dobra od zła.

            Codziennie telewizja jest oglądana przez miliony ludzi, pod jej wpływem kształtuje się opinia społeczna. Różne chwyty marketingowe i manipulacje sprawiwają, że prezentowane w niej stereotypy przenosimy do życia codziennego. Tylko właściwy dobór programów telewizyjnych, bajek pozwoli nam właściwie wprowadzić młodego człowieka w świat pożądanych wartości takich jak szacunek dla innych osób, bezinteresowność, chęć niesienia pomocy innym.

Zapraszamy do oceny

4.9 / 5. 71