Prawa dziecka

4.9
(42)

Prawa dziecka. Każdy z nas kiedyś był dzieckiem. Bez względu na pochodzenie, wyznanie, kolor skóry, czy miejsce zamieszkania każdemu przysługują takie same prawa- prawa dziecka. 20 listopada będziemy obchodzić Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.
Dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać. Coraz większa świadomość dzieci odnośnie ich praw nie jest wymierzona w rodziców. Dorośli powinni być świadomi, że prawa dzieci nie kolidują z prawami dorosłych, a się uzupełniają.
Prawa dzieci, tak jak osób dorosłych są podzielone na cztery kategorie:
1. osobiste, umożliwiające rozwój;
2. polityczne lub publiczne;
3. socjalne;
4. ekonomiczne.
W ramach tego podziału każde dziecko ma prawo do:
– życia,
– tożsamości,
– rozwoju,
– wychowania w rodzinie,
– wyrażania własnych poglądów,
– informacji;
– uczestniczenia w stowarzyszeniach;
– godnych warunków życia i odpowiedniego poziomu życia,
– opieki zdrowotnej,
– odpoczynku;
– korzystania z dóbr kultury;
– znajomości swoich praw;
– nauki.
            Musimy pamiętać, że to rodzina jest najlepszym środowiskiem do wychowania dzieci. Dziecko jest niedojrzałą psychicznie i fizycznie osobą, która wymaga szczególnego wsparcia. Czy zawsze respektujemy prawa dzieci? Na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie sami.
Poruszając ten temat, nie możemy nie wspomnieć o obowiązkach dzieci.
Każde dziecko ma obowiązek:
– szanować swoich rodziców i aktywnie uczestniczyć w domowych czynnościach;
– szanować swoją pracę i innych;
– w szkole i w domu zgodnie współdziałać z innymi dziećmi w zabawie;
– rzetelnie i sumiennie wypełniać obowiązki ucznia;
– szanować i wzrastać w poczuciu odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze i wszystko, co jest z tym związane;
– dbać i szanować o zabawki oraz inne przedmioty otrzymane od rodziców i innych;
– akceptować i aktywnie pomagać osobom niepełnosprawnym i być wrażliwym na krzywdę innych;
– dbać o higienę osobistą oraz o czysty, schludny i estetyczny wygląd;
– wiernie służyć Ojczyźnie;
– używać słów: „Proszę, Przepraszam, Dziękuję, Dzień dobry, Do widzenia”;
– być wiernym Bogu i religii.
W Polsce najważniejszymi aktami prawnymi, gwarantującymi prawa dziecka są:
– Konstytucja RP;
– Konwencja o Prawach Dziecka;
– Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka.
            Prawa dzieci powinny być respektowane przez dorosłych. Musimy dokładać wszelkich starań, aby nasze dziecko wzrastało w poczuciu miłości, bezpieczeństwa i przyjaznej atmosfery w środowisku domowym i szkolnym. W każdym swoim działaniu musimy kierować się dobrem dziecka, bo ono dla nas rodziców i nauczycieli jest najważniejsze.

Zapraszamy do oceny

4.9 / 5. 42

Dodaj komentarz