Reedukacja dzieci z wadą słuchu

4.9
(66)

Reedukacja dzieci z wadą słuchu. Wspomaganie dzieci z wadą słuchu powinno zostać rozpoczęte jak najwcześniej, gdyż celem jego jest osiągnięcie jak najlepszego rozwoju dziecka, normalnego rozwoju intelektualnego i przygotowanie dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole.
Rezultaty reedukacji w znacznym stopniu zależą od stopnia uczestnictwa w niej rodziców. Mogą oni otrzymywać fachowe porady w poradniach rehabilitacyjnych. Zatrudnieni tam foniatrzy stawiają diagnozę i zaopatrują dzieci w aparaty słuchowe z indywidualnymi wkładkami.
Z dziećmi źle słyszącymi prowadzi się ćwiczenia:
• oddechowe
• artykulacyjne
• fonacyjne
• rozwijające słownictwo
• rozwijające poprawność gramatyczną
• ułatwiające budowanie zdań
Inaczej jest z dziećmi zupełnie niesłyszącymi. Uczęszczają oni do specjalnych szkół dla osób głuchoniemych. Jednak zdarza się tak, że kończąc tę szkołę nie umieją czytać z ust, nie rozumieją dobrze tekstów pisanych i nie umieją dobrze mówić. Ich zasób słów wynosi 1000-1500 wyrazów, a więc tyle ile zna dziecko w wieku sześciu lat. Dziecko głuche może osiągnąć pełen rozwój umysłowy, ale pod warunkiem, że będzie miało możliwości porozumiewania się z otoczeniem od najmłodszych lat. Dzieci głuche nie odbierają informacji słownych z otoczenia. Ich głos jest mniej dźwięczny, często bezbarwny, pozbawiony rytmu, gdyż dziecko nie może kontrolować własnej mowy.
Mowa głosowa dla dziecka głuchego jest bardzo trudna, dlatego chętnie posługuje się:
– mimiką,
– gestami,
– migami,
– mową palcową.


Podstawowym środkiem porozumiewania się osób głuchych jest język migowo- gestowy.
Dzieci głuche tworzą swój własny świat. Często czują się odizolowani od społeczeństwa. Bardzo źle, czują się w towarzystwie słyszących, doznają uczucia niższości wobec kolegów, czują się gorsze. Lepiej nawiązują kontakt z osobami podobnymi do siebie, czyli niedosłyszącymi lub głuchymi. Mają po prostu prostsze możliwości porozumiewania się. Otoczenie nie zawsze jest dostatecznie wyrozumiałe, cierpliwe, empatyczne i chętne do pomagania głuchym, którzy często są bezradni wobec różnych spraw z powodu trudności w porozumiewaniu się. Niejednokrotnie zdarza się, że dzieci są wyśmiewane i boją się normalnie funkcjonować. Wiele dzieci z wadą słuchu zamyka się w sobie i nie potrafi poradzić sobie z taką sytuacją. Osoby z wadami słuchu wymagają specjalistycznej opieki lekarskiej oraz wczesnej, właściwie zorganizowanej pomocy logopedycznej.
            Trzeba stwierdzić, że we współczesnym świecie dzieci, młodzież, a także osoby dorosłe nie szanują swojego słuchu. Widok dziewczynek i chłopców, kobiet i mężczyzn ze słuchawkami w uszach to już codzienność. Często głośność w tych urządzeniach przekracza dozwoloną i odpowiednią ilość decybeli. Wraz z wiekiem słabnie sprawność naszego słuchu, dlatego nie przebywajmy w hałaśliwych miejscach, nie słuchajmy głośno muzyki, a zachowamy prawidłowy słuch na bardzo długie lata.

Zapraszamy do oceny

4.9 / 5. 66

Dodaj komentarz