Świetlica szkolna jako miejsce relaksu, integracji i zabawy

4.9
(74)

Świetlica szkolna jako miejsce relaksu, integracji i zabawy. Większość z nas pamięta pewnie czasy, kiedy uczęszczało się do świetlicy. W miarę upływu czasu organizacja pracy tego miejsca uległa zmianie. Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie spędzają czas zarówno przed zajęciami i po ich zakończeniu. Głównym celem pracy jest zapewnienie opieki dzieciom. Świetlica pełni różne funkcje, ale najważniejsze z nich to:
            • opiekuńczą, gdzie dziecko bezwarunkowo będzie czuło się akceptowane i bezpieczne,
            • wychowawczą, dzięki której wychowawcy świetlicy kształtują w młodym człowieku odpowiedzialność, samodzielność oraz chęć współpracy,
            • dydaktyczną, gdzie uczeń poszerza swoją wiedzę i możliwości poznawania świata. Jest miejscem, w którym prowadzone są zajęcia np. muzyczne, plastyczne, ruchowe, taneczne oraz wiele innych…
            Często bywa tak, że czas pobytu dziecka w świetlicy jest różny. Czasem dziecko może przebywać w niej jedną czy też dwie godziny, a inne nawet do pięciu godzin dziennie. Taki pobyt niezależnie od ilości czasu jest bezpłatny. Dlatego ważne jest, aby urozmaicić dziecku ten czas. W świetlicy każde dziecko musi czuć się swobodnie, bawić się w zgodzie z innymi, odpoczywać, a także przestrzegać zasad, które w niej panują. Świetlica jest miejscem, w którym podejmowana jest pomoc w nauce, dbałość o zasady żywieniowe oraz kulturę osobistą. Wyposażenie takiego miejsca jak świetlica szkolna powinno być bogate w takie środki dydaktyczne jak gry planszowe, puzzle, książki, zabawki, klocki, bajki, kolorowanki, aby uczęszczające tam dzieci po prostu się nie nudziły. Gry i zabawy szczególnie te edukacyjne wspomagają proces kształcenia. Poprawne przykłady zachowań możemy znaleźć w literaturze oraz w filmach dziecięcych, dlatego warto wykorzystywać je w pracy świetlicy, ponieważ sprzyja to poznawaniu zarówno pozytywnych, jak i negatywnych emocji.

Ciekawym rozwiązaniem w tak „głośnym” miejscu, jak sala świetlicowa jest kącik ciszy. Polega on na wygospodarowaniu niewielkiej przestrzeni w sali, gdzie uczniowie mogliby czytać w ciszy ulubioną książkę, wyciszyć się lub zrelaksować. Warto pamiętać, że dużo dzieci przychodzi do sali świetlicowej po zajęciach, gdzie chcą po prostu odpocząć, dlatego sala powinna być wietrzona systematycznie, aby czuły się dobrze. Wychowawcy świetlicy są często uznawani w oczach rodziny dziecka za „opiekunki” czy też „świetliczanki”. Są to osoby, które jednak muszą mieć niezbędne kwalifikacje do wykonywania tego zawodu. Do najważniejszych zadań nauczyciela świetlicy należy sprawowanie opieki nad uczniami oraz organizowanie im czasu wolnego co daje możliwość bezpieczeństwa dziecka w trakcie całego pobytu w świetlicy. Ważne jest, aby wychowawca był sympatyczny i otwarty, aby dziecko nie bało się podejść do niego nawet z najmniejszym problemem, który go trapi. Zadaniem nauczycieli jest także zagwarantowanie dzieciom dziennego ruchu, który pozytywnie wpływa na ich zdrowie oraz sylwetkę poprzez zabawy ruchowe na świeżym powietrzu bądź w sali gimnastycznej. Zajęcia świetlicowe, które są prowadzone według planu pracy świetlicy, są również istotnym elementem w funkcjonowaniu szkoły. Prace manualne, plastyczne i techniczne, które uczniowie wykonują w świetlicy, wpływają pozytywnie na rozwijanie przede wszystkim motoryki małej, twórczości i wyobraźni, co przyczynia się do poprawnego kreślenia poznawanych liter oraz rozwijania umiejętności odkrywania nowej wiedzy. W niektórych świetlicach szkolnych są organizowane różne uroczystości, w których biorą udział zarówno dzieci, wychowawcy świetlicy, ale również jak i rodzice co sprzyja poprawnej współpracy na temat uczniów. Takie okazje to na przykład zaproszenie kogoś z rodziny dziecka, kto ma ciekawą pracę zawodową, w celu zapoznania uczniów z różnymi zawodami i pasjami.
            Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dziecko powinno czuć się wyjątkowo, nabierać siły na kolejne zajęcia lub odpoczywać po nich. Ważne jest również podejście indywidualne do każdego ucznia, po to, aby zaspokajać wszystkie jego potrzeby. Świetlica powinna rozwijać w dziecku zasady odpowiedniego zachowania oraz rozbudzać chęć zdobywania nowej wiedzy.

Zapraszamy do oceny

4.9 / 5. 74

Dodaj komentarz