Świetlica szkolna – miejsce rozwoju czy „przechowywalnia”?

5
(37)

Kto obserwuje, naszego bloga ten wie, że zawodowo zajmujemy się dziećmi, jesteśmy wychowawcami świetlicy. Świetlica to miejsce w szkole, gdzie uczniowie przebywają przed lekcjami lub po nich i ma się kojarzyć im przede wszystkim z zabawą, relaksem oraz z ciekawymi działaniami, które pozwalają im rozwijać siebie.
Chciałybyśmy teraz przedstawić, jak świetlica funkcjonuje w naszej szkole. Często niestety słyszymy, że rodzice bądź opiekunowie prawni traktują nauczycieli świetlicy, jak „opiekunów/opiekunki” i nie jest to zgodne z prawdą. Wychowawca świetlicy to pracownik pedagogiczny, który musi mieć odpowiednie kwalifikacje do zajmowanego stanowiska. To właśnie nauczyciel dba przede wszystkim o bezpieczeństwo uczniów, o to, aby zapewnić im odpowiednie atrakcje podczas spędzania czasu w świetlicy. To nie są tylko jedyne obowiązki wychowawcy świetlicy. Do zadań nauczyciela świetlicy możemy zaliczyć również prowadzenie całej dokumentacji świetlicowej, włączanie się w różne akcje, projekty, które prowadzone są w szkole.
Na początku artykułu skupiłyśmy się, na nauczycielu świetlicy a teraz przejdziemy do odpowiedzi na kluczowe pytanie, czy świetlica szkolna to miejsce rozwoju, czy tylko „przechowywalnia”? Nasza odpowiedź na to pytanie będzie wyłącznie bazowała na naszych doświadczeniach zawodowych. W naszej szkole świetlica jest takim miejsce, gdzie uczniowie zdecydowanie mogą rozwijać swoją kreatywność poprzez zajęcia edukacyjne, które prowadzone są codziennie bądź dwa razy dziennie, ale również dzięki zabawom oraz grom planszowym, które znajdują się w sali świetlicowej. Zabawy integrujące grupę oraz zabawy swobodne, które podejmowane są często z inicjatywy uczniów, pozwalają rozwijać im kontakty międzyludzkie oraz uczą zasad zachowania się w społeczeństwie. W naszej świetlicy uczniowie nie mają czasu na nudę. Są oczywiście dzieci, które chcą po prostu posiedzieć sobie w spokoju i mają do tego prawo. W obecnych czasach bardzo popularne w szkolnictwie jest udział w projektach edukacyjnych. My jako nauczyciele również bierzemy udział w takich formach edukacyjnych. Niektóre projekty są skierowane tylko i wyłącznie do uczniów uczęszczających do świetlicy. Scenariusze zajęć do tych projektów są tak opisane, aby uwzględniały specyfikę funkcjonowania świetlicy i dbają o to, aby uczniowie poprzez zabawę zdobywali określoną wiedzę. Co podoba się nam jako wychowawcom, ale przede wszystkim dzieciom.
Musimy pamiętać, że świetlica szkolna nie pełni funkcji, tylko opiekuńczo-wychowawczej, ale również socjoterapeutyczną. Odchodzi się już teraz od tego, że sala świetlicowa jest miejscem, gdzie dzieci się nudzą i nie mogą doczekać się momentu, kiedy ją opuszczą. Kończąc artykuł, chciałyśmy pokazać Wam, że to miejsce jest integralną częścią każdej szkoły podstawowej. I wymaga od każdego nauczyciela świetlicy zaangażowania, energii oraz poświęcenia w wykonywaniu swojego zawodu. Bo jak to mówią, aby kształcić przyszłe pokolenia trzeba mieć ogromne serce.

Zapraszamy do oceny

5 / 5. 37

Dodaj komentarz