Wykluczenie społeczne u dzieci

Ten artykuł dedykuję najbardziej nauczycielom, ponieważ to oni spędzają z uczniami najwięcej czasu w klasie bądź dyżurując na korytarzach, widzą najwięcej. Chciałam dzisiaj poruszyć temat wykluczenia społecznego wśród dzieci. Co to oznacza? O wykluczeniu społecznym mówimy wtedy, kiedy jednostka nie bierze udziału w ważnych sferach życia. Na proces wykluczenia społecznego mogą wpływać zarówno czynniki wewnętrznego, czyli to jak się zachowujemy oraz czynniki zewnętrzne (pieniądze, postawy otoczenia). Najczęściej uczniowie mogą być wykluczeni ze względu na sytuację ekonomiczną rodziny. Bieda, ubóstwo to wszystko wpływa na to, że dziecko może być wykluczone społecznie. Może czasem widzicie dziewczynę, która najczęściej siedzi sama, bądź chłopca, który zawsze szuka schronienia. Czasem warto porozmawiać z takimi uczniami, czy wszystko jest u nich w porządku.
Podstawowe warunki higieniczne i mieszkaniowe to najważniejsze potrzeby każdego człowieka. Niestety bywa tak, że rodziców bądź opiekunów dziecka nie stać na to, aby takie warunki zapewnić. Dzieci są czasem do bólu szczere, potrafią w twarz powiedzieć, co tak naprawdę uważają. W każdej klasie znajdzie się osoba, która będzie wyróżniać się od innych. Niestety takich sytuacji jest coraz więcej.

I warto pracować z uczniami, już wcześniej, aby takie sytuacje zdarzały się jak najrzadziej. Z przykrością muszę stwierdzić, że jeśli chodzi o wkluczenie społeczne to szkoła, nauczyciele, pedagodzy pracują wtedy, kiedy już do tego wykluczenia dojdzie. Czy nie można zapobiec temu wcześniej? Jeśli mamy już jakieś przesłanki, które świadczą o tym, że może dochodzić do wykluczenia w naszej klasie, to nie czekajmy z tym. Zróbmy wszystko, aby skupić się na tym dziecku, ale nie zapominajmy też o całej grupie. Wychowawca klasy powinien wiedzieć, jakie relację łączą uczniów. W trakcie godzin wychowawczych nauczyciel ma pole do popisu, jeśli chodzi o tworzenie relacji między uczniami. Można stworzyć regulamin, którego uczniowie i wychowawca będą przestrzegać. Ciekawa integracja grupy mogą być przeróżne zabawy integrujące oraz np. drama. Dzięki odgrywaniu scenek dzieci mogą się świetnie bawić ze sobą oraz wzajemnie wspierać. Następnym ciekawym pomysłem, aby relacje w klasie były coraz lepsze jest zaproszenie gościa. Ta metoda polega na tym, aby wspólnie ustalić ze wszystkimi uczniami, kogo zapraszamy. Musi być to osoba, która będzie interesującą postacią i wniesie do tego spotkania jak najwięcej. Uczniowie poczują się jak gospodarze i dołożą wszelkich starań, aby gość czuł się jak najlepiej. Wychowawca powinien wspomagać uczniów w działaniu i kontrolować to, co uczniowie mają do zaoferowania gościowi. Takie wspólne doświadczenia bardzo łączą grupę.
Wykluczenie społeczne to zjawisko, które negatywnie wpływa na dzieci. Dzieci nie rozwijają się prawidłowo, mają problemy z nawiązaniem konwersacji z innymi osobami, są wycofane. Dlatego bacznie obserwujmy swoich uczniów i wspierajmy ich, jak tylko możemy.

Dodaj komentarz