Zajęcia manualne, jako ważny element w procesie nauki pisania

4.9
(72)

            Nauka pisania to długotrwały proces, który wymaga od dziecka  dużo wysiłku oraz wielokrotnych ćwiczeń. Trzeci rok życia dziecka to wiek, w którym można, a nawet powinniśmy rozpocząć naukę pisania z naszą pociechą, lecz warunkiem jest to, aby odbywała się ona w formie zabawy. W późniejszych latach uczenie dziecka  pisania spoczywa na nauczycielu, który musi uzbroić się w cierpliwość, ponieważ jest to proces ciągły. Małe dzieci nie mają poprawnie wykształconej sprawności rąk tak zwanej małej motoryki oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Dlatego atrakcyjną metodą, aby przygotować małe rączki do podjęcia pisania są zajęcia manualne.

            Motoryka mała to sprawność palców i dłoni. Składają się na nią takie czynności ruchowe jak:

 • rysowanie
 • kolorowanie
 • lepienie z plasteliny, modeliny
 • rzeźbienie
 • pisanie
 • ugniatanie czegoś w dłoni.

            O sprawność manualną swojego dziecka, rodzice powinni dbać już od najmłodszych lat, ponieważ dzieci o słabo rozwiniętej motoryce małej mają problemy z poprawnym utrzymaniem sztućców, ołówka, długopisu, co w przyszłości warunkuje estetyczne pisanie. Nie rodzimy się ze sprawną motoryką. Musimy ją  w sobie wykształcać w sposób nieustannego i swobodnego ruchu i działania. 

            Zajęcia manualne są przeznaczone przede wszystkim dla dzieci o słabo rozwiniętej sprawności rąk.  Głównym celem takich ćwiczeń jest to, aby dziecko mogło później wykonywać precyzyjne ruchy rąk, co pomoże mu pisać dostatecznie szybko i czytelnie. Takie zajęcia należy prowadzić systematycznie, wraz z nauką, która będzie rozwijać i usprawniać percepcję wzrokową oraz słuchową. Ważnym elementem takich zajęć jest również relaksacja. W trakcie trwania ćwiczeń dziecko nie tylko podejmuje nowe wyzwania, ale również może rozluźnić swoje napięcie mięśniowe. Usprawniając ręce dziecka, należy pamiętać o tym, aby przechodzić od łatwiejszych do coraz trudniejszych zadań.

            Możemy wyróżnić trzy grupy ćwiczeń manualnych:

1. Rozmachowe oraz rozluźnianie napięcia mięśniowego. Do takich ćwiczeń możemy zaliczyć:

 • malowanie dużych szlaczków
 • pogrubianie konturów figur geometrycznych

2. Usprawniające ruchy nadgarstka, dłoni i palców:

 • układanie klocków
 • nawlekanie koralików
 • wydzieranki
 • naklejanki
 • stemplowanie.

3. Ćwiczenia graficzne, które są wykonywane w takiej pozycji jak przy pisaniu:

 • rysowanie wzorów po śladzie
 • zamalowanie kredkami małych przestrzeni
 • wykonywanie dowolnych rysunków
 • pogrubianie konturów np. figur geometrycznych.

            Zajęcia manualne są jedną z form pracy z dzieckiem, która wspomaga jego wszechstronny rozwój i zachęca do podejmowania nowych wyzwań. Taki sposób zajęć rozwija uzdolnienia plastyczne dzieci, orientację przestrzenną oraz wdraża do działania w grupie w miłej i życzliwej atmosferze. Prace manualne dają dziecku radość dotykania, tworzenia, oglądania świata zewnętrznego. Dlatego warto spędzić czas z dzieckiem właśnie na zabawach i zajęciach manualnych nawet w warunkach domowych, ponieważ później będzie mu łatwiej podjąć naukę  pisania.

Zapraszamy do oceny

4.9 / 5. 72